Jak přidat hudbu do zařízení s Androidem

Chcete přidat do svého zařízení hudbu, zvuk, či jiný mp3 soubor? Postupujte prosím podle tohoto návodu.

Přenos pomocí Průzkumníka Windows (MTP)

1. Ujistěte se, že máte aktualizovaný Windows Media Player

I když jej v této metodě nebudete potřebovat, musí být Windows Media Player schopen pracovat s MTP (Media Transfer Protocol). V opačném případě se váš telefon k počítači nepřipojil.

2. Připojte telefon s Androidem k počítači pomocí USB kabelu

Windows váš telefon automatický rozezná jako zařízení MTP. Pokud se zobrazí okno s výběrem, vyberte: “Otevřít zařízení a zobrazit soubory pomocí Průzkumníka Windows.” – ikona vypadá jako složka.

  • Pozor: Při připojování nesmíte mít zamknutou obrazovku. Bez odemknutého telefonu se k počítači nepřipojíte.
  • Pokud se po připojení telefonu k počítači nic nezobrazí (automaticky), otevřete složku počítače kliknutím na Start a výběrem „Tento počítač“. Následně se zobrazí okno s připojenými zařízeními. Ze seznamu poté vyberte své zařízení.
  • Tip: Klikněte na složku telefonu pravým tlačítkem a zvolte možnost „Vlastnosti“. Nyní můžete vidět kolik máte v telefonu volného místa.

3. Přejděte do složky hudba (music)

Po otevření složky telefonu uvidíte několik dalších složek. Najděte složku music (hudba). Do této složky budete následně kopírovat vaše hudební soubory.

4. Vyberte hudbu či zvuk, který chcete přesunout do telefonu

Požadované zvukové soubory poté přeneste do složky music (hudba). Po dokončení kopírování můžete svůj telefon odpojit od počítače. Nyní byste měli hudbu najít ve svém telefonu.